Haftanın Sohbeti

M. Said Arvas

 
İnsanoğlu, diğer canlılara nazaran, çok üstün niteliklerle yaratıldığı hâlde, bu kabiliyetini kendi aleyhinde kullanmakta ve kendi başına belâ olmaktadır.
 
İnsan, hayatta kalma mücadelesi verirken, pek çok güçlüklerle ve tehlikelerle karşılaşır. Yangınlar, depremler, çığlar, seller, afetler, salgın hastalıklar, yıldırım çarpmaları, zehirli ve yırtıcı hayvanlar, daha niceleri ile birlikte hayatımızı tehdit eder durur. Fakat itiraf etmemiz gerekir ki, bunların doğurduğu tehlikelerin hiçbiri, insanın insana yaptığı kötülüklerle kıyaslanamaz.
Gerçekten de insanoğlu, diğer canlılara nazaran, çok üstün niteliklerle yaratıldığı hâlde, bu kabiliyetini kendi aleyhinde kullanmakta ve kendi başına belâ olmaktadır.
Görünen odur ki, insan, kendi zekâsını, yüksek idrakini, akıl ve mantığını, her zaman kendi zararına kullanmaktadır. Dün olduğu gibi bugün de, yeryüzünde insan için en büyük tehlike kaynağı yine insandır.
Hatta, bu tehlike, bugün, önceki zamanlara nazaran daha da büyümüştür, büyümeye de devam etmektedir. Haklı olarak, şu anda insanlık âlemi, yine en çok insanlardan korkmaktadır. İnsan kitleleri, binbir alet ve metod geliştirerek birbirlerini kontrol etmekte, gece gündüz demeden birbirlerini kollamaktadırlar. Yani insanlar, yine insanlar karşısında, her an tetikte olmak zorundadırlar.
Halbuki, akılsız ve yırtıcı hayvanlar bile kendi hemcinslerine kötülük yapmazlar. Aslanların arasında aslan, aslan değildir. Kaplan da ininde kaplanlık yapmaz. Kendilerinden olmayanlara saldırırlar.
Teknoloji ilerlemesi ile elde ettiğimiz nükleer silahları, kendimiz gibi olan insanları öldürmek için kullanmaktayız. Atom bombasını keklik avlamak için yapmamışlardır!
Sadece İkinci Cihan Harbinde öldürülen insan sayısı kırk milyonun üstündedir. Âdem aleyhisselâmın zamanından beri vahşi hayvanların parçaladığı insan sayısı bu rakamı bulmaz.
Manevi bağlardan yoksun, içinde Allah korkusu olmayan insan, en büyük canavardır. İnsanlar arasındaki fark, hiçbir varlıkta yoktur... Bulutların üzerinden uçabiliyor, yerin binlerce metre derinliğine inebiliyor. Dünyanın en ücra köşesindeki ile konuşabiliyor, görüşebiliyor. Diğer taraftan gözleri ile göremeyeceği kadar küçük mikroplara yenik düşüyor, günlerce yatağın esiri olarak hastalıklarla mücadele eder... İnsan kadar şefkât ve merhametli, insan kadar zalim ve gaddar hiçbir varlık yoktur.
İnsan kadar değerli, insan kadar alçak ve kıymetsiz hiçbir varlık olamaz...  Yaratılmışların en efdali de (eşref-i mahlukat) insan, en kötüsü de (erzel-i mahlukat) insandır! 
Gayesiz ve hedefsiz yaşayan, dünyadan başka bir hayatı hesaba katmayan insanın ne değeri vardır ki!..