Meryem Aybike Sinan

 
Kardeş Azerbaycan, tam bir haftadır terörist Ermenistan’a haddini bildiriyor.
Haklı davasında kararlılık içinde vatan topraklarını geri alırken pek çok ülke ile de çok ciddi bir diplomasi faaliyeti yürütüyor. Açıkçası bu olup biteni gururla izliyorum.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uzun zamandır Türk milletine yaraşır vakur ve dik bir duruş sergileyerek Fransa, Rusya, İran ve Ermenistan başta olmak üzere pek çok ülkeye diplomasi dersi veriyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bu kararlı duruşunu, Türk kamuoyu da  Azerbaycan halkı da destekliyor zira halk arasındaki desteği ve popülaritesi ciddi anlamda bir yükselişe geçmiş durumda.
Halk, ordu ve lider an itibarıyla Azerbaycan’da el ele, gönül gönüle. Ancak ülkenin stratejik konumu, yükselişteki maddi ve manevi potansiyeli, Türkiye ile saf tutuşu gibi pek çok hususa bağlı olarak muhtemel tehlikelere dair bazı endişelerim var.  
Bugünlerde televizyon kanallarında ve gazetelerde “Rusya sevicileri ve dostları” tarafından Rusya yere göğe sığdırılamadı. Ermenistan Fransa’nın emriyle Azerbaycan’a saldırmış! Ağır abisi Rusya’dan habersiz hem de! Yahu sanırsınız ki asırlardır Fransa gelip Türk milletini yüz parçaya ayırmış!
Son asırda Kafkasya’da ve Türkistan’da Rusya bütün Türk aydınlarının soyunu kuruttu! Birkaç nesil bitti. Bu ülkede insanlar tarih okumuyor mu acaba? Daha doğrusu Türkistan tarihini? Bugün bunca ayrılık gayrılık nasıl meydana geldi? Hâlâ ortak bir alfabemiz bile yok, anlaşamıyoruz! Bütün bunları da İngilizler yapmış olmalı!
Önemli bir televizyon kanalında çok önemli bir üniversitenin koskoca Uluslararası İlişkiler hocalarından birisi, bugünkü Azerbaycan topraklarının Sovyetler tarafından pay edildiğini söyledi ki baştan ayağa yanlıştır! Bu bir Ermeni tezidir. Azerbaycan’ın siyasi tarihine Zakafkasya Seymi’nden başlayarak bakmakta fayda vardır. Çarlık Rusya’sının dağılma sürecinde Kafkasya’da Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan milletvekillerinin bir araya gelerek Zakafkasya Seymi altında demokratik federatif bir devlet kurduklarını biliyor muydunuz? Ne var ki bu üçlü oluşum, kısa zamanda dağılır ve bunun akabinde Halil Hasmemedov, Mehemmed Hasan Hacinski, Nesip Yusufbeyli, Fethali Han Hoyski, Mehmet Emin Resulzade ve Ali Merdan Topçubaşı vs. önde gelen aydınlar bir araya gelerek hem de Tiflis’te Azerbaycan Halk Cumhuriyetini kurduklarını ilan ettiler ve Gence vilayetini de başkent yaptılar.  
Türkçü aydınların önde gelen isimlerinden Nesip Yusufbeyli’nin başbakanlığı sırasında Azerbaycan devletinin millî sınırları belirlenmiş, devlet bütün organlarıyla teşekkül etmiş, bu siyasi sınırlar başta Osmanlı olmak üzere İngiltere, Fransa gibi birçok Avrupa devleti tarafından tanınmıştır. Ancak iki yıl süren bu devletin varlığına Bolşevikler tarafından son verilmiş ve bu aydınların büyük çoğunluğu ya kurşuna dizilmiş ya da ömür boyu sürgün yemiştir. İşte bu ülkenin millî varlığını tescil ettiren dönemin Başbakanı Nesip Yusufbeyli, görüldüğü yerde infaz edilen ve cesedi dahi bulunmayan o dönemin en önemli isimlerinden birisidir.
Bu kudretli ve talihsiz Başbakan’ın bugün bir mezarı dahi yoktur!
Hasılı İlham Aliyev, yüz yıl sonra Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin ikinci başbakanı Nesip Yusufbeyli gibi millî, vakur ve Türk kimliğini vurgulayan cesaretli bir duruş sergiliyor. Lider bu saatten sonra çok önemlidir.
Bu duruş pek çok ülkeyi rahatsız ediyor ve edecektir. Lütfen, Türk ve Azerbaycan istihbaratı birlikte çalışmalı ve Cumhurbaşkanı Aliyev büyük bir titizlikle desteklenip, korunmalıdır.
Unutmayalım ki tarihten ders almazsak şayet bize yepyeni dersler verir!