Meryem Aybike Sinan

Kazakistan farklı ve çok güçlü geliyor.
Kazakistan bundan sonra izleyeceği politikaları kapsamlı analizlerle belirleyip, tarihî misyonu dâhilinde, vizyoner bir programla Asya’da güçlü bir şekilde kendini gerçekleştirmeye çalışan bir ülke.
Geçtiğimiz gün Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Gelişim Bakanı Aida Balayeva, Almatı’da bulunan EL Farabi Üniversitesi'nin rektörleriyle bir araya geldi. Bu toplantının konusu çok ilginç ve dikkat çekiciydi.
Bu önemli toplantıda bizzat Elbası Nur Sultan Nazarbayev’in talimatıyla başlatılan “Manevi Uyanış” veya “Manevi Yenilenme” programının çeşitli veçhelerinin yanı sıra diğer önemli başlıkları da ele alındı. “Ulusal Uyanış” ile entegre edilen programda “Ruhsal Uyanış” boyutunun eğitim hayatıyla bir arada yürütülmesi konuları tartışıldı.
Bir ülkenin fiziksel şartlarının iyileştirilmesinin tek başına yeterli olmadığını idrak eden Kazakistan’ın bu amaçla hummalı çalışmalar yürütmesini açıkçası çok değerli, anlamlı ve dahi hayati buluyorum. Dijital bir kimliğe bürünen yeni dünyada bu unsurların yakın bir gelecekte hayati derecede ayırt edici, belirleyici olacağı gerçeği bir kehanet olmasa gerek.
Manevi Uyanış programı üç ana başlıkta yürütülüyor.
“Kişisel ve ruhsal gelişim”, "Millî kimliği ve uluslararası statüyü geliştirme", “Devletin, sivil toplumun ve yerel toplulukların gelişimi" gibi başlıklar üzerinde bir yıl içinde yaklaşık olarak 30 bin etkinlik düzenlendi ve ortaya konan veriler masaya yatırıldı. “Manevi Uyanış” adını verdikleri bu programa toplumun yüzde otuzu bizzat katılıp görüş bildirdi.
Kazak halkının sosyal hayatında daha sistemli ve rasyonel bir hayat tarzı geliştirmesi, kalıcı ve köklü bir hukuk kültürünün oluşturulması, tarihten gelen gelenek ve göreneklerin yeniden canlandırılmasını içeren "Manevi Uyanış" programının “Ulusal Uyanış” programıyla desteklendiğini de belirtelim.
Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Gelişim Bakanlığı birçok “Sosyal Medya” mecrasında “Sivil Meydan” adını verdikleri forumlar açarak halkın görüşlerine başvurdu. Hazırlanacak yol haritası için hangi yaş grubu ne istiyor, beklentileri neler, toplumun ihtiyaçlarının tespiti gibi pek çok soruya da cevap aranıyor.
Bakanlık, bu çalışmayı yapma nedenini de şöyle açıklıyor:
“Modern riskler ve küreselleşme bağlamında, manevi değerlerin yeniden canlandırılması, insan rekabet gücünün artırılması, pragmatizmin geliştirilmesi, Millî  kimliğin korunması, Kazakistan'ın geleceği için ana hususlardır..."
Kazakistan sadece maddeyi değil, manayı da arayan bir ülke!
Bu çalışmanın Nazarbayev liderliğiyle yakından ilişkili olduğunun altını çizmekte fayda var. Nitekim Elbası Nur Sultan Nazarbayev’in “Büyük Bozkır’ın Yedi Özelliği” adlı uzun makalesini okuyanlar bilirler ki Elbası, güçlü bir ülkeyi her veçhesiyle tasavvur eden ve hayalini daima bir adım ileriye götürmek için buna çareler arayan bir devlet adamı.
Nazarbayev liderliği, hakikaten sıra dışı, takdir edilesi bir liderlik!
Ahmet Yesevi’nin şehri Türkistan, çok büyük bütçeler ayrılarak yeni baştan inşa ve ihya edildi. Peki neden? Çünkü Kazakistan, bu şehri “Türk Dünyasının Ruhani Başkenti” olarak ilan etmeye hazırlanıyor. Ve bu ilan kuvvetle ihtimal mart ayında Türkistan’da bir araya gelecek olan Türk Dünyası Liderler Zirvesi’nde gerçekleşecek.
Esasında Kazak kardeşlerimizin “Manevi Uyanış” hareketini bütün Türk dünyasına şamil kılmak, yüreği Türk dünyası için atan herkesin ortak hedefi olmalıdır.
Adriyatik’ten Tanrı Dağları'na kadar… Geliniz bu “Manevi Uyanış” serüvenine bizler de el verelim! Ne dersiniz?