Türkiye Gazetesi 50.Yıl

Ömer Faruk Ünal

omerfaruk.unal@tg.com.tr