Gönül Pınarı

Osman Ünlü

Ölmemek için, veba hastalığı bulunan yerden kaçmak büyük günahtır.
 
Sual: Bir bela, sıkıntı veya salgın zamanlarında nasıl hareket etmeli, neler okumalı kısaca ne yapılmalıdır?
Cevap: Bu konuda İmâm-ı Rabbânî hazretleri bir talebesine hitaben buyuruyor ki:
“Kıymetli mektubunuz geldi. O taraflarda, iki korkunç hadise başladığını, birinin tâûn yani veba hastalığı, ötekinin de kaht yani kıtlık, gıda maddelerinin azlığı olduğunu yazıyorsunuz. Allahü teâlâ, bizi ve sizi belalardan korusun. Hepimize âfiyet versin!
Böyle zamanlarda dört Kul’u çok okuyunuz! Yani, Kul yâ eyyühel kâfirûn ve Kul hüvallahü ve Kul eûzüleri okuyunuz! Cinnin ve insanların şerrinden korur!
Erkeklerin kefeni, üç parça olması sünnettir. Sarık sarmak bidat olur. Ahdnâme denilen sual meleklerine verilecek cevapları ve dua ve istiğfar yazılı kâğıdı, kabre koymamalıdır. Mübarek yazıların, isimlerin, meyyitin pislikleri ile karışmasına sebep olur. Meyyite kamis yerine, bir âlimin gömleğini giydirmek iyi olur. Şehitlerin kefenleri, elbiseleridir. Silah yarası alarak ölen şehitler yıkanmaz ve kefenlenmez. Muharebede yara almadan ölen ve sulhda, sâri hastalık ve afetlerle ölenler, şehit sevabı kazanırsa da, bunlar yıkanır ve kefenlenir.
Kabirdeki hayat, bir bakımdan, dünya hayatına benzediği için, meyyit terakki eder, derecesi yükselir. Kabir hayatı, insanlara göre değişir. Peygamberler, kabirlerinde namaz kılar buyuruldu. Peygamber efendimiz, mirâc gecesinde, Musa aleyhisselamın kabri yanından geçerken, mezarda namaz kılarken gördü. Kabir hayatı, şaşılacak bir şeydir. Bunlardan az bir şey bildirilse, akıl ermez, fitnelere, karışıklığa sebep olur. Cennetin tavanı, Arş'tır. Fakat, kabir de, Cennet bahçelerinden bir bahçedir. Akıl gözü bunu göremiyor. Kabirdeki şaşılacak şeyler, başka bir gözle görülüyor. Evet iman, inanmak, nasıl olursa olsun, azaptan kurtulmaya sebeptir. Fakat, o güzel kelimenin, Kelime-i tevhidin Hak teâlâ tarafından kabulü için, dünyada İslamiyete uymak, salih amelleri işlemek lazımdır.
Ölmemek için, veba hastalığı bulunan yerden kaçmak büyük günahtır. Muharebede, düşman karşısından kaçmak gibidir. Veba bulunan yerden kaçmayıp sabreden kimse, ölünce, şehitlerin sevabına kavuşur. Kabir sıkıntısı çekmez. Sabreden kimse, ölmezse, gaziler sevabına kavuşur.”