Gönül Pınarı

Osman Ünlü

 
Fısk anlatan şiir dinlemek mekruhtur. Günah işlemeyi istemek günah olmaz.
 
 
Sual: Bir kimse, herhangi bir günahı yapmayı istese, fakat yapmasa yine günah işlemiş gibi günah olur mu?
Cevap: Bezzâziyye fetvâsında deniyor ki:
“Her çeşit çalgı dinlemek haramdır. Fısk anlatan şiir dinlemek mekruhtur. Günah işlemeyi istemek günah olmaz. İşlemeye karar verirse, yalnız karar vermek günahı yazılır, işlemek günahı yazılmaz. Küfür ve küfre sebep olan şeyler böyle değildir. Bunlara karar verince kâfir olur.
Kâfir olan anaya babaya hizmet etmek, nafakalarını vermek, ziyaretlerine gitmek lazımdır. Küfre sebep olan şeyleri yaptıracaklarından korkulursa, ziyaretlerine gitmemelidir.
Kâfirlerle birlikte yiyip içmek, bir iki kerre caizdir. Her zaman ise, mekruh olur.
Ücret karşılığı, şarap yapmak için üzüm sıkmak mekruhtur. Kilise tamirinde çalışmak mekruh değildir. Çünkü, bu işin kendisi günah değildir.”
Görülüyor ki, İslamiyete uymaya gericilik diyen, yani ibadet yapmayı ve haramlardan sakınmayı beğenmeyen ananın, babanın evine gidilmez. Böyle olan akrabanın evine de gitmek caiz değildir. Başka özürler, sebepler söyleyerek gitmemeli, kalb kıracak, fitne çıkaracak şeyler söylememelidir.
Hiç kimse ile münakaşa etmemelidir. Münakaşa etmek, dostluğu giderir. Düşmanların çoğalmasına sebep olur. Fitne çıkarmamalı, dost ile de, düşman ile de tatlı konuşmalı, herkese karşı güler yüzlü olmalıdır.
Sual: Çocuğa annesi kötü şeyler öğretse, çocuğun babası yine bundan sorumlu olur mu?
Cevap: Ananın, babanın, okutmak ve terbiye etmek için çocuklarını zorlaması lazımdır. Kadın çocuğunun okumasına, ahlakına ehemmiyet vermezse, kötü yetiştirirse, erkeğin;
“Ben razı değilim. Günahı senin olsun!” demesi, kendisini kurtarmaz. Kötülüğe mâni olması lazımdır. Kadın inat ederek, fitne çıkarsa veya erkekten gizli yaparsa, erkek günahtan kurtulur.
Sual: Büyüklere haram olan şeyleri çocuklarına yaptıran günaha mı girer?
Cevap: Büyüklere haram olan şeyleri, çocuğuna yaptıran kimse, haram işlemiş olur.
Sual: Karı-koca ayrılınca çocukları yetiştirmek kimin hakkıdır?
Cevap: Ayrılıkta, çocuğu yetiştirmek, başkası ile evli olmayan ananın hakkıdır. Anadan sonra, anneanneye, sonra babaanneye verilir. Bundan sonra kız kardeşe, sonra teyzeye verilir. Çocuk kimde olursa olsun, nafakasını babası verir.