Gönül Pınarı

Osman Ünlü

"Bilmiyorum, öğrenip de söylerim" diyen kimsenin, derin âlim olduğu anlaşılır.
 
Sual: Bazı kimseler, ben şu kadar kitap okudum, bilgi edinmek için şu kadar ömür tükettim diyerek övünmektedir. Böyle söylemek ve övünmek dinen uygun mudur?
Cevap: Peygamber efendimiz bir hadis-i şeriflerinde;
(Âlim olduğunu söyleyen kimse, cahildir) buyurmuştur.
Her sorulana cevap veren, her gördüğünden mana çıkaran ve her yerde bilgi satan kimse, cahilliğini ortaya koyar. Bilmiyorum, öğrenip de söylerim diyen kimsenin, derin âlim olduğu anlaşılır. Resûlullah efendimize;
-En kıymetli yer neresidir, denildikte, cevaben;
-Bilmiyorum, Rabbim bildirirse söylerim buyurmuştur. Bunu Cebrâîl aleyhisselama sormuş, ondan da, aynı cevabı almıştır. O da, Allahü teâlâya sormuş,
(Mescidler)dir cevabını almıştır. A'râf sûresinin;
(Affet ve ma'rûfu emret) meâlindeki yüzdoksansekizinci âyet-i kerimesi gelince, Cebrâîl aleyhisselamdan bunu açıklamasını istemiş, o da;
-Rabbimden öğreneyim, diyerek gitmiştir. Tekrar geldiğinde, Allahü teâlâ; (Senden uzaklaşana yaklaş! Senden esirgeyene ihsan et! Sana zulmedenleri affet!) emrini verdi dedi. İmamı-ı Şa'bî hazretleri, kendisine sorulanlardan birine bilmiyorum deyince;
-Sen Irak memleketinin müftîsisin. Bilmiyorum demek, sana yakışır mı? Dediklerinde;
-Meleklerin üstünleri bilmiyoruz dediler. Benim söylememden ne çıkar, buyurdu.
İmâm-ı Ebû Yusuf hazretleri, bir suale bilmiyorum deyince;
-Hem Beyt-ül-mâldan maaş alıyorsun, hem de cevap vermiyorsun, dediler.
-Beyt-ül-mâldan, bildiklerim kadar ücret alıyorum. Bilmediklerim için alsaydım, Beyt-ül-mâlda bulunanların hepsi yetişmezdi dedi.
Nefsine uymayan cahil ile arkadaşlık etmek, nefsinin esiri olan din adamı ile arkadaşlık etmekten iyidir. Din adamı olduğu için tekebbür etmek, cahil olmanın alametidir. Çünkü, ilim, tevazuya sebep olur, kibirden meneder, uzaklaştırır.
(İslamiyet her tarafa yayılacaktır. Hatta, İslam tacirleri, ticaret için büyük denizlerde serbest yolculuk yapacaklar ve gazilerin atları başka memleketlere yayılacaklardır. Sonra, hafızlar türeyecek, benden daha iyi okuyan var mı? Benden daha çok bilen var mı? diyeceklerdir. Cehennemin odunları bunlardır) hadis-i şerifinden anlaşılıyor ki, riya ile okumaları ve tekebbür etmeleri, kibirlenmeleri kendilerini Cehenneme sürükleyecektir.