Türkiye Gazetesi 50.Yıl

Salim Köklü

salim.koklu@tg.com.tr