Yetenekli Kalemler

Osmanlı Devleti beş temel prensip üzerine kurulmuştu. Adalet ki Asr-ı Saadet'ten sonra en huzurlu devri yaşattı. Liyakat ki rütbe soy şan bakılmadan en iyiler seçilerek devlet teşkilatlandırıldı. Ahlak ki o şu an özene bezene bitirilemeyen Batı'nın sefirleri hayran hayran anlatıyorlardı hatıratlarında. Maddi/Manevi disiplin ki sefer yolunda bir çöp atan falakaya yatırılırdı ve çalışma ki şah da hademe de kendi işini en titiz hâli ile icra ederdi. İşte Osmanlı medeniyetinin temelleri idi bunlar.
Ne zaman ki bu vasıflar zaafa uğradı ve bu zaaf adalet ve ilme de sirayet etti (yansıdı) işte o zaman devlet de ilim de duraksamaya geçti. Önce iktisadi (ekonomik) sorunlar patlak verdi. Anadolu'da büyük bir hengâmeye sebebiyet veren Celali İsyanları hem huzuru bozdu hem de maliyeyi yaraladı. Tarhuncu Ahmed Paşa gibi zeki ve çalışkan paşalar devreye girse de kin ve haset onu da canından etti ve ıslahatları da boşa gitti. Köprülüler devrinde en azından eski askerî ve siyasi gücüne biraz daha yaklaşmış olsalar da onlardan sonra devam ettirilemedi. Bu sırada tabii payitahtta da darbeler ve ihtilaller çalışan ve çaba harcayanların emeklerini boşa çıkarıyordu. Ne zaman bir ilerleme yaşansa bir ihtilal tehdidi veya darbe girişimi baş gösteriyordu. Özellikle Sultan İbrahim Han devrinden itibaren bir müddet devam eden ağalar ve kadınlar saltanatı bu tehditleri daha da arttırıyordu. Kısacası ilerlemeler hem dış güçler tarafından hem de içteki bazı topluluklar tarafından engelleniyordu. Direniş gösteren ya tahtından ya canından oluyordu. Çalkantılı dönemlerden sonra II. Abdülhamid Han gibi bir cevheri haiz oldu Osmanlı tebaası. Batı'da benzeri bulunmayan tıp okulları, güzel sanat okulları kuruldu. Osmanlı sanayisi daha da gelişti. Tren yolları yapıldı. Askerin kullandığı teçhizatlar devrin en iyi teçhizatları ile değiştirildi. İstanbul-Eskişehir-Ankara ve Eskişehir-Adana-Bağdat ve Adana- Şam-Medine demir yollarını yaptırdığı zaman, başka memleketlerde bu kadar demir yolu yoktu.
Oğuz Ok
 
 
 
ŞİİR
 
 
GEÇİP GİDENLER
 
Kelimeler serptik manaların dağına,
Yeşersin diye ruhumuzda ormandan gür.
İdrakler sarardı; kaldı yalnız teessür,
Takıldık kayıp vaktin dönülmez ağına.
 
Kalplerin kadifeden perdesini söktük.
Gönüller, nevbahar görünümlü zemheri.
Ruhlar ikliminde, baharın yokmuş yeri,
Baki manaları, fani yollara döktük.
 
Yakuttan, zümrütten göğe dizeler kurduk.
Mücevheri işleyecek sarraflar kayıp.
Geriye kalan hasletleri tek tek sayıp
Derya içinde kuru bir derede durduk.
 
Varlık âleminde fakir düştü özümüz.
Günü beklerken fecrin feyzini yitirdik.
Bin bir mevsimi bir tek hazana çevirdik,
Bakışlar gri, yeşili arar gözümüz.
 
Yusuf Bardak
 
 
 
SAĞLIK OLSUN
 
MİGRENİN BELİRTİLERİ: Migren ağrısı başlangıcında bazı belirtiler verir. • Görme konusunda yanılma ve göze değişik yansımalar • Duyma konusunda yanılmalar • Bazı bölgelerinde uyuşma • Kulak çınlaması • Konuşma bozuklukları • Karın şişliği • Üşüme, el ve ayaklarda soğukluk • Esneme • Ağız kuruluğu • Vücutta su toplanması • Terlemede artış • Burun akması • Sık idrara çıkma • Açlık – tatlı yeme isteği veya iştahsızlık • Konsantrasyon bozukluğu, dikkatin azalması, düşüncede yavaşlama • Kelime bulma güçlüğü, konuşurken takılma • Durgunluk • Kimilerinde aksine aktivitede artış • Kalp atışlarının hızlanması • Yüksekten başı dönme vb. migrenin diğer belirtilerinden bazılarıdır.