Ramazan 2019
13.06.2018 06:00
Ezan duası

Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: “Ey benim ümmetim. Ezan bitince şu duayı da okuyunuz: Allahümme rabbe hâ zihid-dâ’vetit-tâmmeti ves-salâtil-kâimeti âti Muhammedeni’l-vesîlete ve’l-fadîlete ve’d-dereceter-refîate veb’ashü mekâmen mahmûdenil-lezî ve’adtehü inneke lâ tuhlifül-mîâd. Lâ havle velâ kuvvete illâ billahi’l-aliyyi’l-azîm. Ezan okunurken şu duâyı okuyun:

“Ve ene eşhedü en lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîkeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh ve radîtü billâhî rabben ve bi’l-İslâmi dînen ve bi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme resûlen nebiyyâ.”
Başka bir hadis-i şerifte de  Resûlullah bir hadîs-i şerifinde “Her kim ezan sesi işittiği zaman, müezzin ile beraber hafifçe okusa, her harfine bin sevap verilir, bin günahı mahvolur” buyurdu.
(Hayye alâ)ları duyunca bunları söylemeyip, (lâ havle velâ kuvvete illâ billâh) der. Ezandan sonra salevât getirilir. Sonra ezan duâsı okunur. İkinci (Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah) söyleyince, iki başparmağının tırnaklarını öptükten sonra, iki göz üzerine sürmek müstehabdır.

 

YORUMLAR