Gönül Sultanları

Ahmet Demirbaş

 
 
Fâsıklara, bidat ehline ve kâfirlere de lânet etmek uygun olmaz. Hele bir mümine lanet etmekten sakınmalıdır!
 
 
Dînimiz, kendi nefsine, çocuğuna, malına ve hayvanına bedduâ ve kötü sözü yasaklamıştır. Dilimizi bedduaya alıştırmamalıyız! Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: (Kendinize, çocuklarınıza ve mallarınıza beddua etmeyiniz! Duaların kabul olduğu bir vakte rastlar da, bedduanız kabul olur.) [Müslim]
Fâsıklara, bidat ehline ve kâfirlere de ismen lânet etmek uygun olmaz. Hele bir mümine kâfir demekten, ona lanet etmekten sakınmalıdır! Lanet, sahibine döner. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Kul, lanet ettiği zaman, lanet edilen buna müstahak değilse, kendine döner.) [Beyheki]
Haksız olarak yapılan beddua kabul olmaz. Bir hükümdar anlatır:
“Geçici zevk ve eğlencelerimiz bizi mühim işlerimizle uğraşmaktan alıkoydu. Askerlerimize gerekli önemi vermez olduk, maaşlarını azalttık. Yardımcılarımız azaldı. Ülkede yaşayan insanlara zulmettik. Zulmümüzden kurtulmak için beddua ettiler, rahatlık getirecek bir idare için yalvardılar. Bütün bunlardan daha önemli olarak layık ve ehil olmayan insanları büyük hizmetler için görevlendirdik; önemli işlerin başına getirdik. İşte bunun için koskoca devletimiz yıkıldı, mülkümüz çöktü.”
Müslümanların sultanına, devlet başkanına itaat ve iyi, hayır dua etmek, Ehl-i sünnet itikadındandır. Fıkıh kitaplarında yazdığı gibi, sultana beddua etmek doğru değildir, iyi dua etmek gerekir. (R. Nasıhin)
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Sultana iyilik dileyen ve dua eden, hidayet bulur. Beddua eden ve iyilik dilemeyen, dalalete düşer.) [Deylemi]
Bedduada da istisnalar vardır. Mesela Allahü teala, Resulü ve İslam âlimleri, zalimlere, kâfirlere beddua etmiştir... 
Âyet-i kerimede mealen buyuruldu ki:
(Biz, kitapta açıkça belirttikten sonra, indirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti gizleyenler var ya, işte onlara, hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet ediciler lanet eder.) [Bekara 159]
Hadis-i şerifte de buyuruldu ki:
(Bidat ehline lanet olsun!) [Deylemi]
Peygamber Efendimizin isim söyleyerek beddua ettikleri de olmuştur. Bir tanesi şöyledir: Ebu Leheb’in oğlu Uteybe, Tebbet suresi gelince, Resulullah Efendimize hakaret etti. Resulullah çok üzülüp, (Ya Rabbi, buna bir canavar musallat et) dedi. Ebu Leheb’in oğlu Uteybe Şam’a giderken, bir gece, bir aslan gelip uyuyan arkadaşlarını koklayıp bıraktı. Sıra Uteybe’ye gelince onu parçaladı. (Mirat-i kâinat)
Hülasa; hiç kimseye kendi nefsi için beddua etmek uygun değildir...