Gönül Sultanları

Ahmet Demirbaş

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Gizleyerek, bir gün nafile oruç tutana, Allahü teâlâ, Cennetini ihsan eder."
 
 
Muteber kitaplarda, oruç kazası olmayanın nafile oruç tutmasının çok sevap olduğu yazılıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Bir gün nafile oruç tutan kimseye, yeryüzü dolusu altın verilse, o orucun sevabını karşılamaz.) [İbni Neccar]
(Gizleyerek, bir gün nafile oruç tutana, Allahü teâlâ, Cennetini ihsan eder.) [Hatib]
Her ay 3 gün oruç tutmak çok iyidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Her [kameri] ayda, üç gün oruç tutmak, bütün yılı oruçlu geçirmek gibi sevaptır.) [Buhari]
(İbrahim aleyhisselam, her ayda 3 gün oruç tuttu. Allahü teâlâ da ona ömrü boyu oruç tutmuş gibi sevap verdi ve ömür boyu sanki yiyip içmiş gibi kuvvet, zindelik verdi.) [Beyheki]
            ***
Haram aylarda, pazartesi ve perşembe günleri ve kamerî ayların eyyam-ı biyd denilen 13.,14. ve 15. günleri oruç tutmak daha sevaptır. “Haram ay” demek, hürmet edilmesi gereken ay demektir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Haram aylar; receb, zilkade, zilhicce ve muharrem aylarıdır.) [İbni Cerir]
(Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya bedeldir.) [İbni Mace]
            *** 
Pazartesi günü oruç tutmanın fazileti de büyüktür. Hazret-i Ömer ve İbni Abbas hazretleri, Resulullah’ın pazartesi günü doğduğunu, ilk vahyin pazartesi günü geldiğini, Mekke'den pazartesi günü hicret ettiğini, Medine'ye pazartesi günü girdiğini, vefatına işaret sayılan âyetin pazartesi günü indiğini ve pazartesi günü vefat edeceğini, kendisinden duyduklarını bildirmişlerdir. (Müslim, İ. Ahmed, Beyhekî)
Ebu Katâde “radıyallahü anh” anlatır: Resulullah'a “sallallahü aleyhi ve sellem” pazartesi günü oruç tutmanın fazileti sorulunca buyurdu ki:
(Ben o gün doğdum, o gün ilahî vahye mazhar oldum.) [Müslim]
(Bugün dünyaya geldim. Şükür için oruç tutuyorum.) (Müslim, Ebu Davud, İ. Ahmed, H. S. Vesikaları)
Hazret-i Âişe validemiz de (Resulullah “sallallahü aleyhi ve sellem” oruç tutmak için pazartesi ve perşembe günlerini sabırsızlıkla beklerdi) buyurmuştur. (İbni Mace, Nesaî, Tirmizî-Uhud-ül-kübra)
            ***
Bir ibadete başlayınca, bunu özür olmadan bozmak haramdır. İhtiyaç olunca, nafile orucu bozmak caiz olur. Ancak daha sonra bu orucu tutmak vacibdir.
Bozulan nafileleri tekrar kılmak vacib, bozulan farzları tekrar kılmak farzdır. Özürsüz bozmak ise haramdır. (Uyun-ül-besair)