Meryem Aybike Sinan

Genç Memur-Sen, bütün STK’lara örnek olabilecek hummalı bir çalışmanın içinde Türkiye genelinde güzel ve anlamlı bir kültürel faaliyet yürütüyor. “Bir Bilenle Bilge Nesil” adındaki bu çalışmayı, bizzat genel başkan Eyüp Beyhan yürütüyor.
Genç kuşakların zihinlerini irfani gelenekle nakışlamak gereği sık sık herkes tarafından dile getirilse de hiç kimse ciddi anlamda bu işe eğilmiyor veya “dostlar alışverişte görsün” kabilinden göstermelik bir iki etkinlikle göz boyanıyor.
Geçtiğimiz gün Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan ile olan bir sohbetimizde bu konuyu soruyorum. Heyecanla anlatıyor yaptıkları çalışmaları. Türkiye genelinde bütün Genç Memur-Sen’liler olarak “Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet” toplulukları oluşturduklarını anlatıyor.
Fethi Gemuhluoğlu adına “Dostluk ve Vefa” temalı üniversiteler arası deneme yarışması düzenlendiğinden bahsediyor. Konferanslar, kitap okuma programları, yazar okuyucu buluşmaları gibi her alanda bir kültür atağı içinde, çok ciddi bir misyon üstlendiklerini anlatıyor Eyüp Beyhan ve ekliyor:
“Memur-Sen bir okuldur. Bu mektebin çok güzel öğrencileri, öğretmenleri ve yöneticileri vardır. Bu mektep ki bizleri kendi ruhumuza kavuşturan, her hareketimizin ahlaki değeri olduğunu tanıtan, hayâya hayran gönülleri, insanlığı seven temiz yürekleri yetiştiren, her ferdimizi milletimizin tarihi içinde aratan, vicdanlarımıza her an Allah’ın huzurunda yaşamayı öğreten bir mekteptir.
Genç Memur-Sen, ‘Türkümüz dünyayı kardeş bilendir. Gökleri insanın ortak tarlası’ anlayışıyla hareket edip dil, Irk, renk, sınıf, okul, cinsiyet ayrımı yapmadan bütün gençlerimizi sevgiyle ve saygıyla kucaklayan, merhamet, vicdan, özgürlük okuludur...”
Genç Eyüp Beyhan’ı dinledikçe umutlanıyorum zira biz kültürle, irfanla ve eğitimle düzlüğe çıkacak, yeniden büyük imparatorluklar kuran o yüksek ruh ve ahlaka kavuşacağız. Biz ancak böyle büyük millet ve devlet oluruz.
“Zevkiselim, aklıselim, kalbiselim sahibi bireylerin sayısını arttırmaya gayret ediyoruz” diyor Eyüp Beyhan. “Bir Bilenle Bilge Nesil projesinin üç temel ana aktörü var. Birincisi öğretmen, ikincisi öğrenci ve üçüncüsü kitaptır.”
Gerçekten de yakından takip ettiğim kadarıyla seçilen ve okutulan her kitabın ardından okuyucuya kitapla ilgili kompozisyon yazdırılarak kitabın fikrî tarafları tartışmaya açılıyor ve kalıcılığı pekiştiriliyor.
Bu kitapların müellifleri arasında çok önemli ve değerli yazarları görüyoruz. Bilinçli ve sonuca odaklı bu çalışmanın Türkiye genelinde meyve vereceğini umuyorum. Bu örnek çalışmanın diğer STK’lara da örnek olacağını ve lokomotif görevi yapacağını düşünüyorum.
Hemen burada özellikle altını çizmek istediğim bir husus var. Bazı STK’ların kültürel faaliyetlerini programlarken kitap, yazar ve konu seçiminde itinalı olmadıklarını müşahede ediyorum. Popülarite, medyatik olma, güncele takılma gibi.
Bütün varlığı sosyal medya ile kısıtlı, magazinsel takılan, kültür ve medeniyet telakkileri olgunlaşmamış güya şöhretli oluşlarından mütevellit birtakım kimselerin “Medeniyet okumalarına” çağrıldığını da gördüğüm için gerçekten bu hususta çok dertliyim.
Herkes kültür ve medeniyet meselesini gerçekten ciddiye alsaydı bugün daha fazla yol yürümüş, daha çok huzura ermiş ve birtakım meselelerle uğraşmıyor olurduk.
Sanılanın aksine büyük devlet olmanın yolu kültür ve medeniyetten geçer!